เเถวตรง คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 立正

คำศัพท์ไทย เเถวตรง
คำศัพท์จีน 立正
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน