เเถลง คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 声明

คำศัพท์ไทย เเถลง
คำศัพท์จีน 声明
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน