เเถม คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 添加;另外

คำศัพท์ไทย เเถม
คำศัพท์จีน 添加;另外
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน