เเถบ คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 地带;段

คำศัพท์ไทย เเถบ
คำศัพท์จีน 地带;段
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน