เเต๊ะเอีย คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 送压岁钱

คำศัพท์ไทย เเต๊ะเอีย
คำศัพท์จีน 送压岁钱
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน