เเต๊ะอั๋ง คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 非礼,调戏,占便宜

คำศัพท์ไทย เเต๊ะอั๋ง
คำศัพท์จีน 非礼,调戏,占便宜
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน