เเต่งเรื่อง คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 作文;捏造事实

คำศัพท์ไทย เเต่งเรื่อง
คำศัพท์จีน 作文;捏造事实
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน