เเต่งหน้า คำแปล-คำอ่านภาษาจีน 美容;化装

คำศัพท์ไทย เเต่งหน้า
คำศัพท์จีน 美容;化装
คำอ่าน คำอ่านตัวอักษรจีน