สั่งของจาก Alibaba เสียภาษีหรือไม่?

[ratemypost-result]

สั่งของจาก alibaba เสียภาษีหรือไม่?


หากมูลค่าสินค้า + ค่าขนส่ง ไม่เกิน 1,500 บาทไทย ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้า หากเกินกว่านั้นต้องเสียภาษีในอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งแตกต่างกันในสินค้าแต่ละชนิด

สั่งของจาก alibaba เสียภาษีอย่างไร?


-หากขนส่งโดยไปรษณีย์ ผู้สั่งจะได้รับใบแจ้งให้ไปเสียภาษีนำเข้า ณ ไปรษณีย์ หรือด่านศุลกากร พร้อมกับรับสินค้า
-หากขนส่งโดยบริษัทเอกชน เช่น DHL FedEx ผู้สั่งจะได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่งให้โอนเงินชำระค่าภาษีนำเข้า และรอรับสินค้า

วิธีคำนวณภาษีนำเข้าในการสั่งสินค้าจาก Alibaba ?


รวมค่าสินค้าและค่าขนส่ง จากนั้นนำมาคูณด้วย VAT 7% และขั้นตอนสุดท้ายนำมาคูณด้วยอัตราภาษีนำเข้าตามเปอร์เซ็นต์ที่กฎหมายกำหนดในแต่ละชนิดสินค้า

(((ค่าสินค้า+ค่าขนส่ง) *7%)*ภาษีนำเข้า) = ภาษีนำเข้าที่ต้องจ่าย

[ratemypost]