ฝันเห็นวัดเอี่ยมวรนุช

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดเอี่ยมวรนุช
  • ฝันว่าไปวัดเอี่ยมวรนุช

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดเอี่ยมวรนุช

สถานที่ตั้ง: ถนนสามเสน แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: วัดราษฎร์

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก