ฝันเห็นวัดอู่ตะเภา

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอู่ตะเภา
  • ฝันว่าไปวัดอู่ตะเภา

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอู่ตะเภา

สถานที่ตั้ง: ถนนประชาอุทิศ ม.4 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: วัดราษฎร์

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก