ฝันเห็นวัดอุทัยธาราม

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอุทัยธาราม
  • ฝันว่าไปวัดอุทัยธาราม

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอุทัยธาราม

สถานที่ตั้ง: ม.5 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: วัดราษฎร์

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก