ฝันเห็นวัดอุดมรังสี

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอุดมรังสี
  • ฝันว่าไปวัดอุดมรังสี

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอุดมรังสี

สถานที่ตั้ง: ถนนเพชรเกษม ม.7 แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: วัดราษฎร์

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: ไม่ปรากฎบันทึก

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: ไม่ปรากฎบันทึก