ฝันเห็นวัดอินทาราม

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทาราม
  • ฝันว่าไปวัดอินทาราม

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทาราม

สถานที่ตั้ง: แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: พระอารามหลวง

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2300

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 2345