ฝันเห็นวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง
  • ฝันว่าไปวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทร์บรรจงทรงวาดราษฎร์บำรุง

สถานที่ตั้ง: บ้านบางคอแหลม แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: วัดราษฎร์

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2435

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 05/10/2449