ฝันเห็นวัดอินทราวาส

  • เมื่อคืนฝันเห็นวัดอินทราวาส
  • ฝันว่าไปวัดอินทราวาส

ข้อมูลเกี่ยวกับวัดอินทราวาส

สถานที่ตั้ง: บ้านคลองบางขุนพรหม ม.22 แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน

นิกาย: มหานิกาย

ประเภท: วัดราษฎร์

วันที่/ปี พ.ศ. ที่ก่อตั้ง: 2150

วันที่/ปี พ.ศ. ที่รับวิสุงฯ: 03/09/2525